DOWNLOAD THE EBOOK

Xây dựng thương hiệu freelance của bạn

Chinh phục “những khách hàng đặc biệt khó tính”

Kẻ sống sót phù hợp nhất:
Cẩm nang Hướng dẫn Toàn diện dành cho Freelancer

FILL IN YOUR INFO TO GET THE CALENDAR:

Thị trường freelance sản sinh nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro! Vì vậy, hãy trang bị cho bản thân mình những công cụ và lời khuyên sinh tồn tốt nhất để chắc chắn rằng sự nghiệp freelance của bạn phát triển bền vững và đang trên con đường đi tới thành công. Nhận cuốn cẩm nang hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu cách thức:

Trusted Partner for Thousands of Leading Brands

We surveyed over 7,000 global freelancers from over 150 countries to learn about their hourly rates, average income and skills. 

FREE CALENDAR

It’s a jungle out there! So, arm yourself with the best survival tools and advice to ensure your freelance business comes out on top. Get our guide to learn how to:

Build your freelance brand

Deal with clients from hell

Land high-paying clients

FILL IN YOUR INFO TO GET THE CALENDAR:

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN ĐỂ NHẬN CẨM NANG HƯỚNG DẪN:

Free ReportDOWNLOAD FREE GUIDE

Bạn đã sẵn sàng đón nhận những cơ hội tuyệt vời nảy sinh từ cuộc cách mạng freelance và xây dựng cho bản thân mình một sự nghiệp solo mà bạn vẫn hằng mong ước chưa?

GET MY SURVIVAL GUIDE

Sở hữu khách hàng sẵn sàng chi trả mức thù lao hậu hĩnh

Tăng mức giá của bạn với các khách hàng hiện tại một cách hiệu quả

Raise your rates with existing clients

…và rất nhiều tips hữu ích khác! 

...and much more!